MD eller minidisc är ett kompakt system för in och avspelning som har utvecklats av Sony. MD liknar CD mycket och lagrar musiken digitalt på en disk som spelaren läser av med en laserpickup utan kontakt med disken, därför uppstår det inget slitage. På grund av diskformatet kan du starta varje spår direkt som en CD . Disken ligger skyddad inuti ett hölje med en lucka på och påminner om en diskett till datorer. Det går att spela in, lystna av, redigera, flytta runt och rada upp de olika spåren efter tycke och smak.
Ljudkvaliteten är i klass med en CD, men MD komprimerar musiken för att få plats med mycket musik på liten plats. Höljet är endast 7 x 6,75 x 0,5 cm stort och skivan inuti är bara 64 mm i diameter. En MD kan lagra 140 megabyte data information men allt är inte musik för att däri räknas också den information som berättar för spelaren t.ex. var låtarna ligger och hur långa de är. Musiken läses in fem gånger snabbare än vad som behövs och mellanlagras i ett speciellt minne så kallad skakminne. Detta gör att musiken fortsätter obehindrat även om pickupen läser fel. Musiken hämtas från minnet under tiden.