MP-3, eller Mpeg Layer III som det egentligen heter, har blivit den standard som används för utveckling av högkvalitets ljud på Internet. MP-3 blev utvecklad med tanke på bla digital radio och är en standard för att komprimera musik med CD-kvalité till en bråkdel av sitt ursprungliga storlek. Man använder programvaror som kan konvertera okomprimerade wave?filer till mp3-formatet, så kallade MP3-kodare.
Musik är mycket komplext när den uttrycks i digitalt form och tar därför väldigt mycket plats. En normallång låt från en skiva, som okomprimerat har en bitfrekvens på ca 175 kB/s, kan ta 30 - 50 megabyte på en dator. Med MP-3 tekniken kan man komprimera låtens storlek till, en bitfrekvens på ca 120/15 kB/s eller, cirka 1/10 av storleken så att den slutligen tar 3 - 5 megabyte. Detta är en väldigt stor skillnad i storlek med en minimal skillnad i ljudkvalité. Att reducera filstorleken på detta vis har möjliggjort MP3-filernas distribution över Internet, något som skulle ha varit omöjligt med t.ex. det okomprimerade Wave-formatet.
Största nackdelen är att det inte går att spela musiken på en vanlig CD -spelare. Detta problem har dock minskat de sista åren eftersom fler och fler väljer att spela musik på DVD som också förstår MP-3 formatet. För att kunna spela MP-3 i en dator finns det olika program. Ett av de vanligaste programmen för detta idag är WinAmp.