Wave är ett filformat som används för att spela in musik, sång, tal eller annat ljud på dator. Formatet är helt okomprimerat och kan därför hålla mycket hög kvalitet. Samplingsfrekvensen är dock avgörande för kvalitén. Med t.ex. 44KHz/16-bitars/stereo sampling har man samma kvalitet som en låt på en CD. Eftersom musik är mycket komplext när den uttrycks i digital form tar den väldigt mycket plats. En inspelad låt från en CD skiva som okomprimerat har en bitfrekvens på ca 175 kB/s, kan ta 30 - 50 megabyte på en dator. Formatet är, på grund av sin storlek, inte lämpligt för att använda på nätet, så som det komprimerade formatet MP3, men lämpar sig utmärkt för att spela in låtar som sedan skall t.ex. brännas till CD skiva eller spelas in på någon annan media.